Blog

Điều 1: Giải thích từ ngữ

1. Thỏa Thuận: là thỏa thuận sử dụng tài khoản My Card cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật nếu có.

2. My Card: là ứng dụng/website miễn phí cho phép mọi người tìm kiếm, trao đổi thông tin, nhắn tin không giới hạn thông qua các nền tảng iOS, Android.

3. Người Sử Dụng/Người Dùng: chủ tài khoản sử dụng My Card  

4. Danh thiếp điện tử dành cho cá nhân: là chủ tài khoản cá nhân sử dụng My Card với các tính năng cơ bản và có sẵn trên ứng dụng.

5. Danh thiếp điện tử của Doanh nghiệp: là chủ tài khoản Doanh nghiệp sử dụng My Card với bộ tính năng dành riêng cho Doanh nghiệp.

6. VNS: Công ty Cổ phần phần mềm VNS, chủ quản của My Card.

7. Giấy Tờ Tùy Thân: Giấy tờ tùy thân theo quy định trong Quy chế này là một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe.

8. Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật. 

9. Sở Hữu Trí Tuệ: là tất cả sáng chế, kiểu dáng, giải pháp hữu ích, bản quyền, bí quyết, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bao bì và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến thiết kế hoặc thông số kỹ thuật.

Điều 2: Chấp nhận điều khoản và sửa đổi

1. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ tại My Card, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế khác mà VNS ban hành, liên kết, tích hợp bao gồm nhưng không giới hạn:  

- Quy định về sử dụng quảng cáo;

- Các quy định tại Thoả Thuận này;

2. Để đáp ứng nhu cầu của Người Sử Dụng, VNS không ngừng hoàn thiện và phát triển sản phẩm, dịch vụ, vì vậy các điều khoản thỏa thuận này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. VNS sẽ công bố rõ trên Website, fanpage về những thay đổi, bổ sung đó.

Điều 3: Nội dung cấm của người dùng khi sử dụng My Card cho cá nhân hay Doanh nghiệp

Cấm Người Dùng lợi dụng việc sử dụng sản phẩm nhằm mục đích:

1. Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

3. Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị.

4. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

5. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

6. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

7. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

8. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

9. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

10. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

11. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của VNS.

12. Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.

13. Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.

14. Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của VNS hoặc VNS dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

15. Quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng không giới bạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên sản phẩm của VNS mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNS.

16. Tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

17. Từ chối hợp tác điều tra, hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của My Card.

18. Quảng cáo, niêm yết hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ (USD, EUR,…).

19. Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

20. Quảng cáo có hình bản đồ nước Việt Nam nhưng không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

21. Quảng cáo không đúng chất lượng hàng hóa dịch vụ; không đúng địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

22. Quảng Cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo

23. Quảng cáo nói xấu, so sánh hoặc gây nhầm lẫn với cơ sở sản xuất, kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của người khác; dùng danh nghĩa, hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo mà không được sự chấp thuận của tổ chức, cá nhân đó.

24. Quảng cáo thuốc chưa được cấp đăng ký hoặc hết hạn đăng ký, đã loại ra khỏi danh mục thuốc cho phép sử dụng; thuốc đã được đăng ký nhưng đình chỉ lưu hành; các thiết bị dụng cụ y tế chưa được phép sử dụng, dịch vụ y tế chưa được phép thực hiện tại Việt Nam.

25. Hàng hóa, dịch vụ khác cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

1. My Card sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì khi xảy ra lỗi hệ thống, lỗi đường truyền trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ.

2. Trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như nền tảng ứng dụng có sự cố về kỹ thuật; sự cố máy chủ; sự cố đường truyền hoặc do thiên tai . v. v. bạn phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. My Card cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên My Card sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

3. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng, nhưng không giới hạn các sự cố về kỹ thuật, sự cố máy chủ, sự cố đường truyền hoặc do thiên tai . v. v. Người Sử Dụng đồng ý rằng VNS được miễn trừ trách nhiệm trong những trường hợp trên phù hợp với quy định của pháp luật, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực tối đa giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh cho Người Sử Dụng. 

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của VNS

1. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu Người Dùng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ, VNS có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người Dùng mà không cần sự đồng ý của Người Dùng đồng thời không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người Dùng.

2. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm, VNS có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người Dùng trước pháp luật nếu cần thiết.

3. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, VNS có quyền sử dụng những thông tin mà Người Dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, VNS có quyền tắt ngay lập tức các quảng cáo đang được phát sóng bởi Người Sử Dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người Sử Dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người Sử Dụng khác, VNS sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm VNS có cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người Sử Dụng vi phạm. VNS có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuỳ vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, VNS sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của VNS là quyết định cuối cùng và Người Sử Dụng đồng ý chấp hành.

5. Có trách nhiệm hỗ trợ Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm của VNS.

6. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng VNS, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

7. Trường hợp website của VNS phải ngừng hoạt động theo quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì VNS phải ngay lập tức thông báo cho Người Dùng để cùng xem xét giải quyết.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của người dùng

1. Cung cấp cho VNS đầy đủ các thông tin, tư liệu, hình ảnh, banner quảng cáo lên hệ thống thông qua My Card.

2. Chịu trách nhiệm về quyền sử dụng và đăng tải đối với các thông tin, hình ảnh cung cấp cho My Card. Trường hợp nếu có bất kỳ thông tin, hình ảnh, tư liệu nào bị khiếu nại, khiếu kiện bởi bên thứ ba, Người Dùng có trách nhiệm giải quyết và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn và đảm bảo cho VNS không bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi các sự kiện này.

3. Phối hợp với VNS để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

4. Người Dùng có quyền thay đổi nội dung quảng cáo hoặc thời gian thực hiện nhưng Người Dùng sẽ thực hiện thay đổi trên hệ thống, nội dung quảng cáo đã được duyệt sẽ tạm ngưng cho đến khi nội dung thay đổi được duyệt lại.

5. Khi phát hiện tài khoản của Người Dùng có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình thì phải sử dụng các phương tiện thích hợp để thông báo cho VNS để xử lý.

Điều 7: Ngừng cung cấp dịch vụ

Tạm ngưng dịch vụ bởi VNS

VNS có quyền ngưng dịch vụ đối với người sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

- Người Sử Dụng vi phạm các cam kết tại Thoả Thuận này;

- Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hoặc quy định của pháp luật;

- Khi có yêu cầu và chứng cứ hợp pháp từ một Bên thứ Ba cáo buộc Người Dùng vi phạm sở hữu trí tuệ, các quy định khác của pháp luật;

- Đối với những banner gây ra phản ứng không tốt đối với người dùng thì VNS sẽ ngừng chạy quảng cáo ngay lập tức và thông báo cho Người Dùng để thay đổi và chỉnh sửa nội dung quảng cáo. 

Điều 8: Thông tin và bảo mật

1. VNS có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của VNS đồng thời phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có nhằm đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng.

2. VNS có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ Người Sử Dụng tốt hơn. VNS không sử dụng thông tin của Người Sử Dụng vào mục đích bất hợp pháp. VNS được quyền cung cấp thông tin của Người Sử Dụng cho Bên Thứ Ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

- Được Người Sử Dụng chấp thuận.

- Dịch vụ của VNS cung cấp yêu cầu sự tương tác với Bên Thứ Ba hoặc do Bên Thứ Ba cung cấp.

- Theo các quy định của pháp luật.

3. VNS luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên VNS không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ngoài tầm kiểm soát của VNS dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, VNS không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

4. Mọi Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng sẽ được VNS bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. VNS không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một Bên Thứ Ba nào khác, trừ trường hợp được quy định trong Thỏa Thuận này.

5. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ VNS liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng. Trong trường hợp Người Sử Dụng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Bên Thứ Ba cung cấp thì những thông tin của Người Sử Dụng sẽ được chia sẻ với Bên Thứ Ba. Người Sử Dụng cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ Bên Thứ Ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.

6. VNS có thể dùng thông tin tài khoản của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại. 

Điều 9: Sở hữu trí tuệ

1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong hệ thống quảng cáo của VNS đều thuộc về VNS hoặc được cấp phép hợp pháp cho VNS sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của VNS bằng văn bản, bạn không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với sản phẩm tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào.

2. VNS có toàn quyền, nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của VNS. Việc sử dụng quyền và sở hữu của VNS cần phải được VNS cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, VNS không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên.

Điều 10: Thông báo

1. Thời điểm gửi một thông báo là thời điểm thông điệp dữ liệu này nhập vào hệ thống thông tin của VNS nằm ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo.

2. Một Bên được xem là đã nhận được thông điệp dữ liệu nếu thông điệp dữ liệu được nhập vào hệ thống thông tin do người đó chỉ định và có thể truy cập được.

3. Trường hợp trước hoặc trong khi gửi thông điệp dữ liệu, Bên khởi tạo đã tuyên bố thông điệp dữ liệu đó chỉ có giá trị khi có thông báo xác nhận thì thông điệp dữ liệu đó được xem là chưa gửi cho đến khi Bên khởi tạo nhận được thông báo của người nhận xác nhận đã nhận được thông điệp dữ liệu đó.

4. Địa điểm nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở của người nhận nếu người nhận là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú thường xuyên của người nhận nếu người nhận là cá nhân.

Điều 11: Giải quyết tranh chấp

1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của My Card sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng sản phẩm phải được gửi đến VNS ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

Địa chỉ liên lạc: C42, TT7, KĐT Văn Quán, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0859 082 128

Email: mycard128@gmail.com

3. VNS sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

4.VNS chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

5. Đối với tranh chấp giữa Người Dùng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể VNS sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc VNS sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, VNS sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Dùng hợp pháp và chính đáng.

6. Người Dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ VNS khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

7. Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại TP.Hà Nội theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án. 

Điều 12: Các cam kết của VNS

1. Người Dùng cam kết rằng những thông tin mà Người Dùng cung cấp cho VNS là hợp pháp, chính xác, trung thực. Người Dùng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các thông tin của Người Dùng.

2. Người Dùng đảm bảo rằng nội dung Người Dùng sử dụng không vi phạm sáng chế, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào. Người Dùng chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí của các vụ kiện, khiếu nại hoặc thiệt hại có liên quan, đồng thời bồi thường và giữ cho VNS  khỏi những thiệt hại và chi phí phát sinh liên quan đến nội dung vi phạm của Người Dùng. 

Điều 13: Hiệu lực thỏa thuận hợp đồng

1. Các điều khoản quy định tại Quy định sử dụng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. VNS sẽ công bố rõ trên Website, fanpage về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

3. Thỏa thuận này có giá trị như Hợp Đồng. Người Dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử, Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Luật Giao Dịch Điện Tử. Bằng cách nhấn vào nút “Tôi đồng ý”, Người Dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Hợp Đồng này và Hợp Đồng có hiệu lực kề từ thời điểm này.

 

Đặt hàng
Xem địa chỉ
Gọi ngay
Để lại lời nhắn